Ekonomické semináře 2016/2017

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA, P. O.
POŘÁDÁ V PROSINCI 2016 A V LEDNU A ÚNORU 2017
JEDNODENNÍ SEMINÁŘE K NOVELÁM ZÁKONŮ
V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI RESTAURACE VESNA, TYRŠOVA 20, 1. POSCHODÍ

V této chvíli nejsou aktuální žádné kurzy.

Účastnický poplatek na jednoho účastníka je stanoven ve výši 1 100,- Kč včetně 21% DPH. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, voda, koláč), oběd – teplý pokrm bez polévky. V případě bezlepkové diety nutno nahlásit den předem.

Anotace seminářů budou postupně zveřejňovány.

Prezentace účastníků je vždy 30 minut před zahájením přednášky. Prosíme o dochvilnost.

Případné dotazy Vám ochotně odpoví:
pí Dagmar Tomášková
tel. 553 711 626, 725 816 936
e-mail: tomaskova(ZAV)sshsopava.cz

Upozorňujeme Vás, že na semináře se můžete přihlásit pouze na základě zaslané a potvrzené závazné online přihlášky.

Úhradu proveďte na účet u KB Opava, číslo účtu 107-439710287/0100.
Prosíme Vás, abyste úhradu za seminář, konaný v lednu a únoru 2017, provedli až v lednu 2017.

Pokud budete chtít platbu uhradit v hotovosti u prezence, označte toto na přihlášce. Po provedení úhrady kurzovného, obdržíte naši fakturu-daňový doklad. (Daňový doklad předáme účastníkovi kurzu při prezenci přímo na semináři.) Uveďte svou fakturační adresu včetně IČ, pokud jste zaregistrováni jako OSVČ nebo fakturační adresu a IČO organizace, která kurzovné uhradila. Pokud jste soukromá osoba, IČ neuvádíte.

Pořadatel si však vyhrazuje právo potřebných přesunů v rámci kapacity přednáškové síně (minimální počet 20 míst, maximální počet 60 míst).