phone 553 711 626
email tomaskova@sshsopava.cz
Jednodenní ekonomické semináře

SŠHS a VOŠ Opava pořádá v prosinci 2017 a v lednu a únoru 2018 jednodenní sedmináře k novelám zákonů v přednáškové místnosti restaurace Vesna.

icon ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek na jednoho účastníka je stanoven ve výši Kč 1 100,-.

Plnění je osvobozeno od DPH podle § 51 odst. 1 písm.h zákona o dani z přidané hodnoty.

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, voda, koláč), oběd – teplý pokrm bez polévky. V případě bezlepkové diety nutno nahlásit den dopředu.


icon PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ

Jednodenní sedmináře k novelám zákonů se konají v přednáškové místnosti školní restaurace Vesna, Tyršova 20, OPAVA, 746 01.

Prezentace účastníků je vždy 30 minut před zahájením přednášky. Prosíme o dochvilnost.

Závaznou přihlášku zasílejte vždy prostřednictvím elektronické přihlášky.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Bc. Dagmar Tomášková, telefon: +420 553 711 626, +420 725 816 936, e-mail: tomaskova@sshsopava.cz


icon PLATBA

Upozorňujeme Vás, že na semináře se můžete přihlásit pouze na základě zaslané závazné přihlášky.

Úhradu proveďte na účet u KB Opava, číslo účtu 107-439710287/0100.

Prosíme Vás, abyste úhradu za seminář, konaný v lednu a únoru 2018, provedli až v lednu 2018.

Pokud budete chtít platbu uhradit v hotovosti u prezence, označte toto na přihlášce. Po provedení úhrady kurzovného, obdržíte naši fakturu-daňový doklad. (Daňový doklad předáme účastníkovi kurzu při prezenci přímo na semináři.)

Uveďte svou fakturační adresu včetně IČ, pokud jste zaregistrováni jako OSVČ nebo fakturační adresu a IČO organizace, která kurzovné uhradila. Pokud jste soukromá osoba, IČ samozřejmě neuvádíte. .
SEMINÁŘE


KONTAKTUJTE NÁS
Najdete nás na ulici TYRŠOVA 20, restaurace VESNA v Opavě.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SLUŽEB A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OPAVA, P. O. POŘÁDÁ V PROSINCI 2017 A V LEDNU A ÚNORU 2018 JEDNODENNÍ SEMINÁŘE K NOVELÁM ZÁKONŮ V PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI RESTAURACE VESNA, TYRŠOVA 20, 1. POSCHODÍ

icon 1 Bc. Dagmar Tomášková

icon 1 Školní restaurace VESNA, Tyršova 20, OPAVA, 746 01

icon 2 +420 553 711 626

icon 2 +420 725 816 936

icon 3www.sshsopava.cz