VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ – 2. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ – 1. KOLO

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů – 1. kolo.

Motivační a prospěchová stipendia

Škola za podpory zřizovatele KÚ MSK a sociálních partnerů poskytuje motivační a prospěchová stipendia u oborů Řezník – uzenář, Pekař a Výrobce potravin.

Přihláška

Přihláška ke studiu ve střední škole

Zdravotní rizika učebních oborů:

Kontakt

Výuka učebních oborů probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava a na odloučených pracovištích.

Gabriela Kubicová, +420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz