Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví a oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání.

Zdravotní rizika maturitního oboru Hotelnictví:

Požadavek na zdravotní způsobilost ke vzdělávání (PDF) obor Hotelnictví.

Přihláška

Přihláška ke studiu ve střední škole.

Kontakt

Výuka maturitních oborů probíhá na pracovišti Tyršova 34, Opava.

Sekretariát : Eva Vilášková+420 553 711 628 , vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Tyršova 34: Mgr. Lenka Svrčinová+420 553 711 628 svrcinova[ZAV]sshsopava.cz

Maturitní obor Podnikání

pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání:

Přihláška ke studiu v Nástavbovém studium ve střední škole.

Kontakt

Výuka nástavbového oboru PODNIKÁNÍ probíhá na pracovišti HUSOVA 6, Opava.

Sekretariát : Gabriela Kubicová+420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

Pedagogická zástupkyně SŠHS v Opavě, Husova 6 : Ing. Zuzana Mikulová, +420 553 760 368, mikulova[ZAV]sshsopava.cz