Informace k maturitní zkoušce 2021

Obory 65–42–M/01 – HOTELNICTVÍ a 65–42–M/02 – CESTOVNÍ RUCH

Nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání

Obor 64-41-L/51 Podnikání
pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou.