ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny pro vyřízení nejnutnějších záležitostí, při vstupu do do budovy školy platí povinnost nosit roušku.

Budova školy Tyršova 34 (maturitní obory HOT a CR)

Kontakt: Eva Vilášková, +420 553 711 628, vilaskova[ZAV]sshsopava.cz

  • Úterý 8.00 – 11.00 hod.
  • Čtvrtek 8.00 – 11.00 hod.

Budova školy Husova 6 (učební obory a nástavbové studium Podnikání)

Kontakt: Gabriela Kubicová+420 553 760 360 , kubicova[ZAV]sshsopava.cz

  • Středa 8.00 – 11.00 hod.

Budova školy Praskova 14 (Vyšší odborné studium)

Kontakt: Jana Gibesová, +420 553 613 315, gibesova[ZAV]sshsopava.cz

  • Čtvrtek 8.00 – 11.00 hod.

Nejčastější dotazy k aktuálnímu opatření:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni nemá škola žádné konkrétní informace o organizaci výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Dá se předpokládat, že MŠMT rozhodne v průběhu příštího týdne o dalších opatřeních, jak mají školy postupovat. Prosím vás o součinnost při domácí přípravě našich žáků, zejména pak  těch, kteří mají konat maturitní a závěrečnou zkoušku. Věřím, že všechna přijatá opatření povedou k úspěšnému ukončení studia.

Aktuální informace budou na školních webových stránkách a prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

PŘEJI VŠEM ZDRAVÍ.

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský, ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZRUŠENÍ VÝUKY

  • Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodů nařízení vlády, pokynů Krajské hygienické stanice a Moravskoslezského kraje budou školská zařízení včetně tělocvičen pro veřejnost uzavřena do odvolání.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká také přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které jsou až do odvolání zastaveny.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření o uzavření škol se s účinností od 12. 3. 2020 nebude ve školní jídelně DM Alšova 24-28 připravovat strava.

Toto nařízení platí až do odvolání. Strávníci budou o otevření školní jídelny informováni prostřednictvím webových stránek školy .