Projekty řešené v rámci podpory ESF a MSK

Program YES, I do.Škola2+++

Ve školním roce 2019/2020 začala naše škola spolupracovat v programu Yes, I do, který funguje pod agenturou Open Agency s.r.o. a je financován KÚ MSK. Program je dvouletý a hlavním obsahem programu je rozvoj odborné angličtiny u žáků.

Název projektu: Škola2+++

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015639

Začátek realizace projektu: 1. 9. 2019

Konec realizace projektu: 31. 8. 2021

Projekt Škola2+++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních a rozvojových aktivit formou doučování, klubů pro žáky a projektových dnů. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

Projekt Škola2+++ je spolufinancován Evropskou unií.

MARLENKA CUP

Spolupráce se společností MARLENKA international s.r.o. pokračuje v Moravskoslezském kraji na základě Deklarace vzájemné spolupráce již čtvrtým rokem. Kromě podpory žáků – budoucích cukrářů spočívá také ve finanční podpoře školy, které si mohou na svá odborná praktická pracoviště pořídit nové cukrářské pomůcky, případně vybavení.

ERASMUS + CHARTA MOBILITY

Projekt výměnného studijního pobytu v rámci programu Evropské unie, ERASMUS +. Projekt se uskutečnil od 17. 2.- 02. 03. 2019, zůčastnili se žáci oboru Cukrář ze Stredné odborné školy Pruské ze Slovenska. Tématem učební jednotky byly kysnuté cestá a moravské vdolečky.

Program DofE

Program DofE je realizován v rámci mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award). Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let, a to napříč společností.

Škola+++

Projekt Škola +++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních aktivit formou doučování a fiktivní firmy. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.