Maturitní obory

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Tyršově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Kód oboru Název oboru
65-42-M/01 Hotelnictví
65-42-M/02 Cestovní ruch

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Husově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.

Dvouleté nástavbové studium

Kód oboru Název oboru
64-41-L/51 Podnikání