Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Obory :65–42–M/01 – HOTELNICTVÍ a 65–42–M/02 – CESTOVNÍ RUCH

VIDEOTEST 2018 - CESTOVNÍ RUCH 65–42–M/02

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Obor: 64-41-L/51 - Podnikání - nástavbové studium