Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

HARMONOGRAMY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019

Harmonogramy ÚMZ jaro 2019, všechny třídy.

Obory :65–42–M/01 – HOTELNICTVÍ a 65–42–M/02 – CESTOVNÍ RUCH

TEMATICKÉ OKRUHY - ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018/2019

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018/2019

VIDEOTEST 2019 - CESTOVNÍ RUCH 65–42–M/02

Informace k maturitní zkoušce

Obor: 64-41-L/51 - Podnikání - nástavbové studium