Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

Obory :65–42–M/01 – HOTELNICTVÍ a 65–42–M/02 – CESTOVNÍ RUCH

PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY OD 12. 9. – 14. 9. 2017

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PRO OBOR CESTOVNÍ RUCH

PROFILOVÁ ZKOUŠKA OBORŮ HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 2016/2017

VIDEOTEST 2017 - CESTOVNÍ RUCH 65–42–M/02

TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 PRO OBOR HOTELNICTVÍ

Obor: 64-41-L/51 - Podnikání - nástavbové studium

MATURITNÍ ZPRAVODAJE 2016 – 2017