Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory 65-42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch

4. kolo přijímacího řízení - kritéria

ikona PDFKRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ČTVRTÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ OBOR 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

Obor 64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem

3. kolo přijímacího řízení

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do nástavbového studia oboru 64-41-L/51 Podnikání.

Přihláška pro obor Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listemikona XLS strana 1 a ikona XLS strana 2.

Posouzení zdravotní způsobilosti k práci

ikona DOC Formulář pro lékaře „Posouzení zdravotní způsobilosti k práci"

Zdravotní rizika maturitních oborů

ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví