Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory 65-42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch

ikona PDFVyhlášení přijímacího řízení do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2019

Pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek vám nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky v rozsahu 10 kurzů v délce 60 minutových hodin z každého předmětu. [ více zde ....]


Obor 64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem

ikona PDFPřihláška pro obor Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem.

Zdravotní rizika maturitních oborù

ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví