KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Maturitní obory 65-42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů v náhradním termínu pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Seznam PŘIJATÝCH uchazečů na základě PODANÉHO ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu – AUTOREMEDURA pod přiděleným registračním číslem z 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví a ikona PDF65-42-M/02 Cestovní ruch, denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ikona PDFSeznam POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU HODNOCENÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ikona PDFSeznam POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU HODNOCENÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví.

ikona PDFVyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch.


Obor 64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem

ikona PDF VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA OBORU 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – 2. KOLO

ikona PDF VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA OBORU 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – 1. KOLO

ikona PDF POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU HODNOCENÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

ikona PDFPřihláška pro obor Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem.

Zdravotní rizika maturitních oború pro školní rok 2019/20

ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví