KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 dosud nejsou stanoveny.

Zdravotní rizika maturitních oború pro školní rok 2019/20

ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví