Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory 65-42-M/01 Hotelnictví a 65-42-M/02 Cestovní ruch

ikona PDFVyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví a pro studijní obor 65-42-M/02 Cestovní ruch.

ikona PDFBodové hodnocení za prùměry za poslední dvě klasifikační období.

3. kolo přijímacího řízení - výsledky

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

ikona PDFPořadí uchazečů podle výsledku hodnocení ve 3. kole přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

ikona PDFBodové hodnocení za prùměry za poslední dvě klasifikační období.


Obor 64-41-L/51 Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem

2. kolo přijímacího řízení - výsledky

ikona PDFVÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA OBORU 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 2. KOLO

ikona PDF Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou.

ikona PDFPřehled bodù na hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání - Podnikání.


ikona PDFPřihláška pro obor Podnikání - dvouleté nástavbové studium pro absolventy oborù středního vzdělání s výučním listem.

Zdravotní rizika maturitních oborù

ikona PDF 65-42-M/01 Hotelnictví