Úvodní informace k maturitnímu studiu

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, zajišťuje žákům komplexní přípravu – teoretické i praktické vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní služby široké veřejnosti a to především v oblasti gastronomie, vlasové kosmetiky a obchodu. Je též členem oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme vhodné podmínky pro studium, včetně individuálního vzdělávacího plánu. Díky pestré struktuře oborů mají žáci možnost přestupu na jiný obor. Pro absolventy učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Absolventi naší školy také nacházejí dobré uplatnění na trhu práce a to i v zahraničí.

Od školního roku 2011/2012 SŠHS a VOŠ Opava nabízí dle RVP a ŠVP následující studijní obory:

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Tyršově ulici se vyučují následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Kód oboru Název oboru
65-42-M/01 Hotelnictví
65-42-M/02 Cestovní ruch

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Husově ulici škola nabízí pro absolventy tříletých učebních oborů dvouleté nástavbové studium v oboru Podnikání, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Dvouleté nástavbové studium

Kód oboru Název oboru
64-41-L/51 Podnikání