Přivítání žáků 1. ročníků v kulturním domě Na Rybníčku

V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 4. září 2017 vítání žáků prvních ročníků a jejich rodičů. Rodiče, žáky i pedagogický sbor uvítala pedagogická zástupkyně Mgr. Lenka Svrčinová, která představila vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal jistě odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou již v nejbližších dnech. Výchovná poradkyně Mgr. Sofie Misku informala o působnosti školského poradenského pracoviště, které bezplatně poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Nakonec slavnostně nastoupily jednotlivé třídy se svými tříními učitelkami. Třídními učitelkami jsou:

  • 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Olga Klimentová
  • 1. B obor Hotelnictví - Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Jiřina Sněhotová
  • 1. C obor Hotelnictví - Management ve službách Mgr. Blanka MIkolajková
Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 8. září 2017, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »