SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Dne 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení školního roku pro všechny první ročníky učebních oborů Cukrář, Výrobce potravin, Kuchař – číšník, Kadeřník, Pekař, Prodavač, Řezník – uzenář, včetně nástavbového studia Podnikání. Žáci byli se svými rodiči a přáteli slavnostně přivítání vyučujícími a ředitelem školy v Kulturním domě Na Rybníčku.

Všechny přítomné pozdravil i ředitel školy, Mgr. Martin Ruský, který ve svém projevu popřál všem žákům nejen mnoho studijních úspěchů, vyučujícím a rodičům mnoho trpělivosti, ale i mnoho nadšení během praktického vyučování v oborech, které se naši „nováčci“ rozhodli studovat.

Poté se žáci se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku odebrali do prostor školy Husova 6, kde byli seznámeni s organizací následujících dnů.

Vloženo: 1. září 2017, Mgr. Karin Imrýšková

další aktuality »