Návštěva Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Poslední týden školního se roku se první a druhé ročníky učňovských oborů vydaly na exkurzi do ostravské vědecké knihovny, která patří s knihovním fondem přesahujícím milion knihovních jednotek k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje.

Žáci vyslechli přednášku Za tajemstvím písma a knihy, která začala dějinami písma a psacích potřeb a pokračovala přes rukopisy a vynález knihtisku. Představeny nám byly knižní nej (největší, nejdražší, nejstarší kniha na světě, atd.) a moderní formy knihy (audioknihy, e-knihy atd.). Přednáška byla doplněna bohatým obrazovým materiálem a žáci si mohli prohlédnout faksimile středověkých rukopisů a zkusit si práci s e-knihami a knihami v Braillově písmu.

Kromě přednášky, která byla vhodným doplňkem k výuce dějepisu a k rozšíření znalostí o české a světové knižní kultuře, nás knihovnice provedly knihovnou a seznámily se službami knihovny, knihovními fondy, způsoby vyhledávání informací. Po jejím skončení jsme se šli ještě toulat Ostravou.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 27. června 2018, Mgr. Veronika Stejskalová

další aktuality »