SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A VÝUČNÍCH LISTŮ

Dne 21. června 2018 proběhlo v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům třídy 2.PO a výučních listů absolventům III. ročníků učebních oborů, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky.

Slavnostní zahájení začalo vystoupením žáků ZUŠ, kteří zahráli na úvod státní hymnu. Ředitel školy Mgr. Martin Ruský ve svém projevu všechny zúčastněné přivítal a absolventům blahopřál k jejich úspěšnému zakončení studia na naší škole. Žáci poděkovali svým vyučujícím kytičkou a škole vlastním projevem. Celé akci byli přítomní i rodinní příslušníci, kteří přišli v hojném počtu. Slavnostní ráz celé akce potrhlo hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy pod vedením Jiřího Kepy.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 28. června 2018, Mgr. Karin Imrýšková a Mgr. Pavla Raabová

další aktuality »