ADAPTAČNÍ DNY

I letošní školní rok 2017/18 jsme školu zahájili adaptačními kurzy. Všechny první ročníky měly možnost se seznámit a navázat kontakt jak s ostatními spolužáky, tak i s třídním učitelem. Formou různých zábavných aktivit jsme každá třída společně strávili jeden celý den.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 20. září 2017, Mgr. Pavla Raabová – výchovná poradkyně

další aktuality »