PEKAŘ ROKU 2018 – JUNIOR, SALIMA BRNO

Ve dnech 27. a 28. února 2018 se v Brně u příležitosti pořádání Mezinárodního potravinářského veletrhu uskutečnila soutěž Pekař roku 2018 Junior. Za naší školu se této soutěže zúčastnily žákyně učebního oboru Pekař Magdaléna Najsrová (II. ročník) a Alexandra Binková (III. ročník).

Ve velké konkurenci se žákyně naší školy neztratily. Do soutěžení bylo přihlášeno celkem 15 soutěžících. První den v dopoledních hodinách museli soutěžící vyrobit chleby a vánočky odpoledne pak vyráběli běžné a vícezrnné pečivo. Při výrobě běžného pečiva museli vyrobit 10 ks pletýnek na čas. Šest nejlepších postupovalo do středečního finále o pletení pletýnek na rekord. Obě dvě žákyně se do tohoto finále probojovaly. Bohužel ke konci prvního dne soutěže došlo k úrazu naší soutěžící, kdy jí nedopatřením někdo odložil horký plech na její pracovní stůl. Na plechy žáci museli čekat a žákyně potřebovala upéct poslední výrobky. Nenapadlo jí, že na stole může být odložen horký plech. Po této nepříjemné události již nemohla druhý den v soutěži pokračovat. Hodnocení z prvního dne nám ukázalo, že patřila mezi favority soutěže. Žákyně Alexandra Binková skončila na 12. místě. Oběma žákyním patří velké poděkování za účast v soutěži a za vzornou přípravu.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 13. března 2018, Mgr. Marcela Rymlová – UOV

další aktuality »