V. UČŇOVSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK

Dne 27. března 2018 proběhl v budově SŠHŠ a VOŠ Opava již tradiční V. Učňovský velikonoční jarmark. Na přípravě velikonočního jarmarku se tak jako každý rok podíleli učitelé odborného výcviku s žáky všech učebních oborů střední školy. Přípravy na jarmark u učebních oborů Pekař a Výrobce potravin začaly v neděli před jarmarkem, kdy 2 žákyně učebního oboru Pekař s UOV napekly velikonoční beránky. Protože máme málo žáků, pekařů, podíleli se na výrobě pekařských výrobků i žáci učebního oboru Výrobce potravin. V pondělí se od brzkých ranních hodin v učňovské dílně Výrobců potravin a Pekařů ve velkém množství pekly mazance, koláče, dukátové buchtičky, žáci učebního oboru Výrobce potravin máčeli velikonoční beránky v čokoládě. V úterý brzy ráno pak žáci pekli chléb, pletýnky, cibulové bagety, vícezrnné pečivo, koláče, rohlíky s anglickou slaninou a jiné výrobky. S balením výrobků, nám v pondělí pomohli žáci učebního oboru Prodavač, kteří se také v den pořádání jarmarku podíleli na prodeji.

Žáci učebního oboru Prodavač se v den jarmarku také věnovali malým návštěvníkům z mateřských škol, kteří se k nám dostavili se svými učitelkami. Vyráběli s nimi velikonoční ozdoby, malovali apod. Žáci učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář vyrobili své dobroty - knedlíky, linecké pečivo, perníky, mini zákusky apod. pod vedením UOV na svém pracovišti v restauraci Terasa. Jejich výrobky pak na Schinzel dováželo v průběhu dne školní auto. Řezníci pod vedením své UOV vyrobili uzenářské dobroty - tlačenku, játrovku, klobásy, které nabízeli jako ochutnávku návštěvníkům.

Kadeřnice stříhaly za symbolické ceny. Zároveň se připravovaly na soutěž, takže se návštěvníkům předvedly se svým soutěžním modelem, který byl velice obdivován. Na jarmarku si mohli přítomní nakoupit pekařské, cukrářské, kuchařské výrobky, knedlíky, oplatky, perníky posedět u dobré kávičky, kterou jim připravili žáci učebního oboru Číšník. Mohli chutnat oplatky, sušenky, uzenářské výrobky. Přišla i spousta nových návštěvníků, kteří byli u nás poprvé. Nakoukli do učňovské dílny výrobců potravin a pekařů, kde se pod rukama šikovných učňů vyráběly pekařské dobroty.

Velké poděkování patří UOV Mgr. Radce Karolové, která se opět postarala o velikonoční výzdobu Schinzelova domu. Také si velké poděkování zaslouží všichni učitelé odborného výcviku a jejích žáci, kteří opět nezklamali a postarali se o to, aby si návštěvníci jarmark užili a odnesli si domů dobroty vyrobené našimi žáky.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 5. dubna 2018, Mgr. Marcela Rymlová – UOV

další aktuality »