Přivítání žáků 1. ročníků v kulturním domě Na Rybníčku

V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 2. září 2019 vítání žáků prvních ročníků. Rodiče, žáky i členy pedagogického sboru uvítala pedagogická zástupkyně Mgr. Lenka Svrčinová, která představila vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou v zářijových dnech.

Vzhledem k tomu, že mnozí žáci budou ubytováni na domově mládeže, popsal vedoucí vychovatel Mgr. Michal Petro chod domova mládeže, ubytování a nabídku stravování, technické vybavení i možnosti zájmových aktivit. Na závěr byli žáci prvých ročníků slavnostně imatrikulováni. Byly jim předány složky Žákovského portfolia a imatrikulační list. Třídními učiteli v školním roce 2019/2020 jsou: 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Martin Krejčí, 1. B obor Hotelnictví - Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Michaela Kryšpínová, 1. C obor Hotelnictví - Management ve službách Mgr. Jana Kudělová.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 12. září 2019, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »