DNY PROFESÍ

Koncem září pořádají některé základní školy pro své žáky Dny profesí. Naše škola se do této akce každoročně zapojuje a připravuje pro budoucí potenciální žáky bohatý program.

Pravidelnými návštěvníky jsou žáci 2. stupně základní školy Otická, kteří k nám letos zavítali v pondělí 30. září. Část žáků si prohlédla budovy školy na Tyršově ulici, výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová je seznámila se studijními obory, možnostmi uplatnění absolventů, praxemi, atraktivitami, nabídkou kurzů a obsahem vzdělávání na naší škole. Ve školní restauraci Vesna, která je určená výuce odborných předmětů žáků maturitního oboru Hotelnictví, se jim věnovala Ing. Pavlína Šmachová. Byly zde připraveny ukázky stolování, děti si umíchaly lahodný nápoj, zkusily poskládat různé tvary ubrousků a pochutnaly si na drobném občerstvení. Žáci se tak seznámili s pestrou nabídkou maturitních oborů – Hotelnictví, Cestovní ruch.

Druhé skupině se v Schinzelově domě věnovala Mgr. Pavla Raabová, která žákům základní školy přiblížila učňovské obory, vysvětlila, čím se daný obor zabývá a jakou má budoucnost, tj. s učebními obory Prodavač, Pekař. Mohli také navštívit kadeřnický salón určený výuce oboru Kadeřník. Žáci si zde vyzkoušeli praktické dovednosti a dozvěděli mnoho informací o daném oboru. Další z možností je navštěva školní restaurace Terasa, ve které probíhá praktická výuka oboru Kuchař, Číšník a Cukrář.

Doufáme, že se žákům u nás líbilo a ulehčili jsme jim tak nesnadné rozhodování o své budoucnost;i.

Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 8. října 2019, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »