VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS, z. ú.

Fond Sidus je nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Také letos se naše škola, resp. vybraní žáci II. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání zapojili do dobročinného projektu Fondu Sidus pro SŠ, jehož cílem je získat finanční prostředky na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Prodejem přívěsků a magnetických záložek žáci utržili pro Fond Sidus 3.000 Kč.

Ve školním roce 2018/2019 jsme tak mohli pomoci ve výběrovém řízení Fondu Sidus částkou 10.000 Kč na nákup kompenzační pomůcky konkrétnímu chlapci z našeho okolí, kterému jsme alespoň trošku usnadnili život.

Fotografie

Vloženo: 18. října 2019, Ing. Ivana Vaculová

další aktuality »