Motivační kurz – Barmani Zlín

Dne 11. 10. 2019 se na naší škole konal, v přednáškovém sále na VOŠ – Motivační seminář barmanů Zlín. Zájem ze strany studentů, hlavně 1. ročníku Hotelnictví a Cestovního ruchu, byl obrovský.

Mladí barmani, Adam Navrátil a Jakub Orel, všechny provedli tím, kam až se mohou studenti odborných škol ze školních lavic, ve kterých zrovna sedí, dostat. Několikrát zaznělo, že gastronomický obor je náročný, ale zažijete v něm to, co v žádném jiném oboru. Celý seminář se nesl v uvolněném a velmi pozitivním duchu. Na tento seminář bude 11. 11. 2019 navazovat barmanský kurz pro začátečníky, kde se Barmani Zlín opět mohou setkat s našimi studenty. Barmani začátečníci se mohou těšit na pět dnů, kdy se budou moci ponořit do problematiky barmanské mixologie.

Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 21. října 2019, Ing. Pavlína Šmachová

další aktuality »