Přivítání žáků 1. ročníků v kulturním domě Na Rybníčku

V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 3. září 2018 vítání žáků prvních ročníků. Rodiče, žáky i členy pedagogického sboru uvítala pedagogická zástupkyně Mgr. Lenka Svrčinová, která představila vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy.

Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal jistě odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních kurzů, které proběhnou již v nejbližších dnech. Vzhledem k tomu, že mnozí žáci budou ubytováni na domově mládeže, popsal vedoucí vychovatel Mgr. Michal Petro chod domova mládeže, ubytování a nabídku stravování, technické vybavení i možnosti zájmových aktivit.

Výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová informovala o působnosti školského poradenského pracoviště, které bezplatně poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Nakonec byli žáci prvého ročníku slavnostně imatrikulováni. Třídními učitelkami v letošním školním roce jsou: 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Dominika Horáková, 1. B obor Hotelnictví - Moderní gastronomie a zdravý životní styl Mgr. Dagmar Paníčková, 1. C obor Hotelnictví - Management ve službách Mgr. Simona Kokořová.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 4. září 2019, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »