EXKURZE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, PRAHA

Ve dnech 22. až 24. května 2019 jsme se žáky prvních a druhých ročníků učebních oborů Výrobce potravin a Pekař podnikli třídenní, velice náročnou, exkurzi do Mariánských Lázní a Prahy. První den jsme dojeli do Mariánských Lázní, kde jsme ve 14 hod měli domluvenu exkurzi v provozovně Mondeléz Mariánské Lázně. Exkurze byla hlavně zaměřena na výrobní závod Kolonáda, kde se vyrábějí lázeňské oplatky spékané a mazané. Byli jsme srdečně přivítáni technologem závodu, který nás seznámil s historií tradiční výroby lázeňských oplatek. Žáci byli poučeni o BOZP a chování v provozovně během exkurze. Poté se nás ujali dva pracovníci závodu a provedli nás jejich výrobou.

Žáci viděli především náročnou ruční výrobu oplatek spékaných, kde i přes pečení oplatek na karuselech se dohotovení oplatek posypem dělá ručně. Tuto činnost si naší žáci mohli vyzkoušet. Na závěr exkurze v Mariánských Lázních nám byla nabídnuta malá ochutnávka lázeňských oplatek čerstvě spékaných. V odpoledních hodinách jsme se ubytovali v penzionu U Pejska a kočičky. Ve večerních hodinách jsme si prošli Mariánské Lázně a zakončili den shlédnutím noční Zpívající fontány.

Druhý den jsme se s žáky přepravili do Prahy. Po ubytování jsme se vydali Starou Prahou a prohlédli si nejznámější památky (Orloj, Karlův most, Petřín, Pražský hrad, Zlatou uličku apod.). V centru jsme pak setrvali do pozdních hodin, abychom viděli krásy noční Prahy.

Třetí den jsme v ranních hodinách opustili ubytovnu a čekala nás snídaně v centru Prahy. V pravé poledne jsme měli domluvenu prohlídku nově zrekonstruovaného Národního muzea na Václavském náměstí. Zde je otevřena Česko-slovenská výstava, která přibližuje dějiny společného Československého státu. Mohli jsme zhlédnout zrekonstruované zastřešené nádvoří.

Po ukončení prohlídky jsme v odpoledních hodinách odjeli domů rychlíkem Opavan. Přestože exkurze byla náročná – jak fyzicky, tak i časově – žáci byli nadmíru spokojeni. Ze závodu v Mariánských Lázních si odnesli nové poznatky o tamější výrobě oplatek, jež je zcela odlišná od té, která je doménou v Opavě. Obohatili se tak o další vědomosti, které mohou ve své budoucí profesi uplatnit.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 10. června 2019, Mgr. Marcela Rymlová, Ing. Michaela Felbierová – UOV

další aktuality »