Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Ve středu 5. června 2019 proběhlo v kostele sv. Václava slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Slavnostní událost zahájila úvodním slovem pedagogická zástupkyně Mgr. Lenka Svrčinová. Za zvuku fanfár v podání žesťového souboru žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Jiřího Kepy slavnostně nastoupili absolventi čtvrtého ročníku v doprovodu třídních učitelů Mgr. Martina Krejčího, Mgr. Stanislavy Tettauerové a Mgr. Jany Kudělové. S proslovem k absolventům, rodičům a hostům vystoupil ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Zhodnotil uběhlá studentská léta a popřál absolventům hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu, profesionálním i osobním životě.

Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení souboru zobcových fléten žáků ZUŠ pod vedení pana učitele Pavla Plánského. Pak následovalo samotné předávání maturitních vysvědčení. Na závěr promluvila za třídní učitele Mgr. Jana Kudělová a za absolventy čtvrtých ročníků Zdislav Jozífko. Za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur se absolventi rozloučili se středoškolskými léty.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 18. června 2019, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »