Mezinárodní jazyková zkouška FCE

Ve spolupráci s partnerskou Jazykovou školou Hello již třetím rokem nabízíme našim žákům možnost získat certifikát FCE, včetně přípravného kurzu k této zkoušce. V letošním školním roce jsme také získali status přípravného centra ke zkouškám Cambridge.

Velkou zásluhu na tom mají Marie Šímová a Vendula Wojnarová ze třídy 4. A, které v srpnu úspěšně prošly písemnou i ústní částí zkoušky FCE a mohou se tak pyšnit certifikátem potvrzujícím jejich velmi dobrou znalost anglického jazyka.

Certifikát FCE dokazuje, že jsou jeho držitelé schopni anglicky hovořit i psát na takové úrovni, aby mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích. Zvyšuje jejich konkurenceschopnost nejen na trhu práce (je uznáván v obchodní sféře, v administrativě nebo ve službách), ale také v akademickém životě (uznávají jej vysoké školy v České republice i v zahraničí).

Ve středu 24. 10. 2018 se koná krátká infoschůzka pro zájemce o získání certifikátu FCE v letošním školním roce.

Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 23. října 2018, Mgr. Olga Klimentová

další aktuality »