FOND SIDUS

Motto letošní sbírky „Změň sebe – změníš svět“

Fond Sidus je nezisková organizace (od roku 2015 zapsán jako ústav), která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

I letos se naše škola, resp. žáci 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání, zapojila do projektu Fondu Sidus pro střední školy, jehož cílem je získat finanční prostředky pro nemocné děti v České republice. Prodejem propisek a magnetických záložek spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy získali 2.500,- Kč, které vzápětí odeslali na účet Fondu Sidus.

Žákům 1. ročníku oboru Podnikání patří velký dík za zapojení se do dobročinné akce.

Fotografie

Vloženo: 23. října 2018, Ing. Ivana Vaculová

další aktuality »