Potravinová sbírka

Ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a pod záštitou Moravskoslezského kraje se jako každoročně zúčastnili naši zaměstnanci a žáci potravinové sbírky. Cílem akce bylo předání potravin potřebným skupinám lidí, kteří se ocitli v nouzi. Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně na 17. října, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě. Tento významný den byl vzhledem ke stále se prohlubujícím problémům vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN 22. prosince 1992. V ten den se v roce 1987 konala na pařížském náměstí Trocadéro více než stotisícová demonstrace proti ponižující chudobě, násilí a hladu.

Tradičně je jako chudoba chápán stav, kdy nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité (základní) životní potřeby na přiměřené úrovni. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku.

Od roku 2011 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořádá sbírku, jejímž cílem je sběr potravin, které budou poskytnuty potřebným. Moravskoslezský kraj intenzivně usiluje o rozvoj aktivit společenské odpovědnosti a zároveň naplňování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Potravinová banka v Ostravě je nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením. Jejím posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Cílem Potravinové banky v Ostravě je získávat potraviny zdarma a následně účelně vydávat potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě partnerských organizací. Jsme rádi, že se do sbírky zapojili nejen zaměstnanci a učitelé školy, ale také žáci. Shomáždili jsme 222, 62 kg potravin, kterými jsme pomohli podpořit lidi v nouzi, o které se stará sociální služba ELIM v Opavě.

Fotografie Fotografie

Vloženo: 5. listopadu 2018, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »