REGIONÁLNÍ MLÉČNÉ VÝROBKY

Žáci učebního oboru prodavač se svou učitelkou odborných předmětů se vypravili do Zemědělského a obchodního družstva v Hlavnici. Exkurzí nás velmi ochotně provázela Ing. Renáta Jurošová, která vedla odborný výklad. Exkurze byla zahájena proškolením o BOZP, prohlášením o bezinfekčnosti a převlečením do jednorázových plášťů, návleků a pokrývek hlavy. Měli jsme možnost zhlédnout výrobu tvarohu a sýrů, jogurtů a jejich plnění do sklenic. Všechny výrobní postupy nám byly podrobně vysvětleny. Připomenuta byla důležitost dodržování osobní a provozní hygieny v závislosti na citlivosti používaných mléčných bakterií a hodnoty pH v jednotlivých fázích výroby. V přípravně výroby pařených sýrů jadelu a copánků nám byla předvedena ruční výroba těchto sýrů. Nahlédli jsme do dozráváren a vzápětí do chladíren.

Byl nám předveden proces dělení, balení do vakua, lepení etiket, příprava pro expedici. Výroba je založena na kvalitní surovině – čerstvě nadojeném neodstředěném mléku, jde především o ruční výrobu. Samotná mlékárna byla založena před pěti lety. Zpracovává mléko jen od vlastních dojnic. Prohlédli jsme si stáje, dojírnu, byla nám vysvětlena komplexní péče o skot od narození a zásady welfare. Na závěr jsme všichni obdrželi pozornost- tři výrobky této mlékárny.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 6. listopadu 2018, Ing. Vladislava Lichnovská

další aktuality »