AKADEMIE MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PLANT-FOR-THE-PLANET

Dne 7. a 8. listopadu 2018 se žáci I. a II. ročníku zúčastnili Akademie mezinárodní organizace Plant-for-the-Planet.

V úvodní části se seznámili s historií vzniku organizace, jejím zakladatelem a hlavním posláním. Po krátké přestávce byli rozděleni do 5 skupin, kde na mapě určovali země s největším znečišťováním ovzduší. Poté jim byl rozdán text s řešenou problematikou. Text se museli v rychlosti naučit, protože jej pak, nejlépe svými slovy, kolegům ze skupinky přednesli. Každá skupinka si ze svého středu zvolila nejlepšího řečníka. Moc se mi líbilo, že organizátoři každého řečníka upozornili na klady i zápory projevu, což pro ně byla výborná zkušenost.

Po obědě byly rozdány rýče, lopaty, stromky a ochrana proti okusu zvěří a odebrali jsme se na místo, kde měly být zasazeny stromy. Nebyl to žádný předem připravený terén, ba naopak, přesto se toho žáci ujali s vervou a chutí do sázení, takže stromy pro planetu byly úspěšně zasazeny.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 14. listopadu 2018, Mgr. Miroslava Foltisová

další aktuality »