Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků z 1. – 3. ročníku maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch. Písemný test měl dvě části, poslechovou a gramatickou (práce s textem a doplňování výrazů). Jedenáct nejlepších pak postoupilo do části ústní, která již tradičně probíhala veřejně před publikem. Kromě zkušební komise ve složení Mgr. Klimentová a Mgr. Quisová, se mohli jako diváci zúčastnit také ostatní soutěžící. V prvním kole ústní části muselo jedenáct finalistů nejen prokázat dostatečnou výřečnost, nápaditost a kreativitu při odpovídání na vylosované otázky i reakce z publika, ale také svou bohatou slovní zásobu či dobrou znalost anglické gramatiky.

Do druhého kola postoupilo nejlepších šest soutěžících, kteří byli vybráni na základě hlasování publika a zkušební komise. Ve druhé části je čekala tvrzení doprovázená obrázky, porovnávání dvou obrázků, letos s mikulášskou tématikou, a také několik párových aktivit. Největší ohlas u publika měly opět situační rozhovory ve dvojicích a loňská úspěšná novinka – rychlodabing. Vyprávění (ne)konečného příběhu, kdy se šestice nejlepších ve vyprávění řetězově střídala a musela opět prokázat dostatečnou fantazii a pohotovost, pak celou ústní část již tradičně uzavřelo.

V únorovém okresním kole Olympiády v anglickém jazyce budou naši školu reprezentovat dva nejlepší v kole školním: Adéla Kozůbková (3. C) a Radek Homola (2. C). Na dalších místech se pak umístily Klára Toutová (2. C) – náhradník do okresního kola, Alžběta Hanáková (2. A) a Tereza Línová (1. C).

Všem finalistům děkujeme za vynikající výsledky i předvedené výkony. Tak jako v předchozích letech byla soutěž zejména na prvních třech místech velmi vyrovnaná, o výsledném pořadí často rozhodovaly jen bodové rozdíly. Dvěma nejlepším pak gratulujeme a přejeme úspěch v kole okresním!

Fotografie

Vloženo: 19. prosince 2018, Mgr. Olga Klimentová

další aktuality »