CHARITATIVNÍ AKCE

Na konci prosince roku 2018, jako každý rok, se uskutečnily v sudém i lichém týdnu charitativní akce pro lidi v tísni. Akce obnášela výběr darovaných oděvů a obuvi od rodin žáků a vyučujících. Než ale proběhl výběr oblečení, tak žáci prvního a druhého ročníku zhlédli film o rodině, kterou do finančních problémů dostal jejich otec, protože byl gambler. Žáci třetího ročníku a nástavby sledovali jiný film, a to o dívce, která porodila dítě před svými 18. narozeninami a nebyla ještě vyzrálá je vychovávat. Oba filmy přiblížily, jak vzniklé problematické situace řešit.

Potom následovala beseda s třídním učitelem. Po besedě byly donesené oděvy a obuv za každou třídu zvlášť zváženy a poté dány do pytlů. Naplněné pytle si pak v lednu 2019 pro své svěřence odveze Azylový dům v Opavě.

A kolik toho naši žáci a vyučující donesli? Opravdu MOC. Celkem 851.80 kg.

Za to jim patří velké poděkování! A kdo donesl nejvíc? Zde je výsledková listina:

Sudý týden: 330,4 kg

  • 1. 2PC (cukráři)
  • 2. 2VP
  • 3. 2PC (pekaři)

Lichý týden: 215,95 kg

  • 1. 2PO
  • 2. 2ČK
  • 3. 1PO

Vyučující: 305,45 kg

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 8. ledna 2019, Mgr. Miroslava Foltisová

další aktuality »