ŠKOLENÍ UČITELŮ UČEBNÍHO OBORU PEKAŘ

Dne 23. ledna 2019 školení učitelů učebního oboru Pekař oficiálně zahájil vedoucí Ireks Enzyma s.r.o s úvodním slovem představení cílů a očekávání dvoudenního setkání. Poté následovala prezentace Zlepšení kvality pečiva díky použití moderní techniky chlazení. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do vývojového centra, kde nám byla předvedena praktická část výrobní technologie pekařských polotovarů a následné vložení polotovarů do chladících a mrazících boxů.

Dne 24. ledna 2019 bylo školení zahájeno prezentací výroba sladů firmy Ireks Enzyma s.r.o. Následovala praktická část dohotovení mražených a chlazených výrobků, kynutí, úprava před pečením a vlastní pečení výrobků. Po vychlazení výrobků došlo k zhodnocení kvality pekařských výrobků nejen vizuálně, ale také chuťově.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 12. února 2019, Mgr. Marcela Rymlová, Ing. Michaela Felbierová, Ing. Anna Rittmannová

další aktuality »