JA NN Innovation Camp v Praze

Dne 8. března 2019 se 8 žáků 3. ročníku oboru Hotelnictví a Cestovní ruch vypravilo do Prahy na tradiční Innovation Camp organizovaný JA Czech ve spolupráci s NN pojišťovnou. Po zahájení byli soutěžící zařazeni do 12 týmů a každý tým měl vypracovat originální produkt a jeho prezentaci na téma „FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ“. Smyslem produktu měla být pomoc rodičům a dětem, která by přispěla k tomu, aby děti neskončily v dluhové pasti. Každému týmu byl přidělen jeden mentor – zaměstnanec firmy NN, který svěřený tým koordinoval. Přestože účast na soutěži byla spojena s odjezdem v brzkých ranních hodinách a intenzivní časem limitovanou prací, byli všichni prací na projektu nadšeni. Každý tým pak musel svůj projekt představit v tříminutovém časovém limitu před porotou a porota následně vyhodnotila 3 nejlepší týmy.

Na prvním místě se umístil tým, jehož členem byl Ondřej Holátko z 3. B s produktem Cestovní únikové hry pro děti, ve které by děti musely provádět různé volby ovlivňující jejich finance, a na závěr by se dověděly, jak by na základě těchto rozhodnutí dopadly ve skutečném životě. Porota ocenila zejména originalitu řešení problému.

Druhé místo obsadila skupina Terezy Premusové a Nely Musilové ze 3. B, jejichž produktem byla DEFIGRA – která by děti pomocí jednoduchého systému cílů a pravidel učila, že nic není zadarmo a že na to, co chtějí, si musí peníze vydělat. Porota ocenila zejména realizovatelnost projektu.

Bronz získal tým, v němž byla zapojena Iveta Urbášková ze 3. B. Tato skupina vytvořila celý komplex vzdělávacích aktivit pro děti ZŠ. Pro 1. stupeň ZŠ jednoduchou hru, která by obsahovala jak prvky náhody, tak nutnost rozhodování o financích připomínající reálný život. Pro starší pak navrhovali pobytový Camp s interaktivní výukou správy rodinných financí. Porotu si tým získal zejména komplexností řešení problému gramotnosti.

Zvláštní cenu poroty za nejlepší prezentaci získal Tomáš Gural ze 3. B.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 19. březen 2019, Ing. Romana Venclíková

další aktuality »