Deutsch macht Spaβ – Deutsch ist super!!

V jarních měsících se již tradičně SŠHS a VOŠ Opava zapojuje do akce na podporu německého jazyka v základních školách pod názvem „Deutsch ist super“. Cílem této akce je oslovit žáky šestých tříd, představit jim německý jazyk hravou formou, přesvědčit je, že cizích jazyků se není třeba bát, a pozitivně je motivovat k volbě druhého cizího jazyka.

Němčináři prvního a druhého ročníku oboru Cestovní ruch naší školy pomáhali animační program připravit a realizovat – úkoly na jednotlivá stanoviště vymyslet, připravit či vyrobit. Těžší část pro mladé animátory nastala na základních školách. Poznali, že zaujmout, získat a udržet pozornost mladších spolužáků není vždy jednoduché. Všichni však obstáli na jedničku, pracovali s velkým nasazením, za což si zaslouží obdiv a velkou pochvalu.

Žáci základních škol se do netradičních výukových hodin zapojili s velkým zaujetím. Zvládli pozdravy v němčině, vyřešili kvízy, zahráli si různé hry nebo se dozvěděli zajímavé informace z reálií německy hovořících zemí. Zaujalo je také stanoviště, na kterém se seznámili s některými německými vynálezy, k nimž měli za úkol přiřadit správný letopočet. Mnozí byli překvapeni, že právě knihtisk, počítač, airbag nebo gumoví medvídci spatřili světlo světa v Německu. „Ta němčina je úplně lehká! Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině. Já jsem všechno věděla, poslouchám sestru, když se učí!“ Takové byly např. reakce dětí ZŠ v Kuníně. Za správně vyřešené úkoly byli žáci odměněni nejen novými poznatky, ale i drobnými dárečky z Goethe-Institutu Praha a nakladatelství Hueber.

„Celý projekt vznikl v roce 2010 na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a v současnosti ho zaštiťuje společnost BOHEMIA Troppau, o.p.s. Zdrojem financování je Ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo. Jsme rádi, že se můžeme na této akci podílet. Naši žáci si mohou vyzkoušet roli učitelů, animátorů,“ komentovala celou akci vyučující SŠHS a VOŠ v Opavě Michaela Kryšpínová. V letošním roce se akce zúčastnilo téměř 600 žáků základních škol nejen z Opavy, ale také z Bílovce, Kunína či Klimkovic. Věříme, že v příštím roce bude tento úspěšný projekt, který je součástí většího projektu Deutsch macht Spaβ, opět pokračovat.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 7. května 2019, Mgr. Michaela Kryšpínová

další aktuality »