Projekty řešené v rámci podpory ESF a MSK

 • ERASMUS + CHARTA MOBILITY

  ERASMUS + CHARTA MOBILITY

  Projekt výměnného studijního pobytu v rámci programu Evropské unie, ERASMUS +. Projekt se uskutečnil od 17. 2.- 02. 03. 2019, zůčastnili se žáci oboru Cukrář ze Stredné odborné školy Pruské ze Slovenska. Tématem učební jednotky byly kysnuté cestá a moravské vdolečky.

  Vloženo: 27. březen 2019, Mgr. Milan Šmíd
 • Program DofE

  Program DofE

  Program DofE je realizován v rámci mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award). Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let, a to napříč společností.

  Vloženo: 1. září 2018, Mgr. Milan Šmíd
 • Škola+++

  Škola+++

  Projekt Škola +++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních aktivit formou doučování a fiktivní firmy. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

  Vloženo: 1. září 2017, Mgr. Lenka Pláničková
 • PROJEKT SKILLS FOR THE FUTURE

  PROJEKT SKILLS FOR THE FUTURE

  Ve školním roce 2015/2016 se vybraní žáci II. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání zapojí do Projektu pro střední školy SKILLS FOR THE FUTURE.

  Vloženo: 19. října 2015, Ing. Ivana Vaculová
 • PORAĎ RADNÍM!

  PORAĎ RADNÍM!

  Debatní projekt pro třeťáky a jejich vyučující na SOŠ.

  Vloženo: 9. října 2015, Mgr. Milan Šmíd
 • PROJEKT HAIR

  PROJEKT HAIR

  V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu HAIR, který vznikl v rámci programu celoživotního vzdělávání – Leonardo da Vinci.

  Vloženo: 4. listopadu 2014, Mgr. Martin Ruský
 • ROZVOJ PODNIKAVOSTI FORMOU UČŇOVSKÝCH MINIPODNIKŮ

  ROZVOJ PODNIKAVOSTI FORMOU UČŇOVSKÝCH MINIPODNIKŮ

  V tomto školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do projektu „Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků“.

  Vloženo: 3. listopadu 2014, Ing. Ivana Vaculová
 • MULTIFUNKČNÍ VELKOPROSTOROVÉ ODBORNÉ UČEBNY - GASTROCENTRA

  MULTIFUNKČNÍ VELKOPROSTOROVÉ ODBORNÉ UČEBNY - GASTROCENTRA

  Hlavním cílem je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního ...

  Vloženo: 6. září 2013, Mgr. Milan Šmíd

Informace ke zbývajícím projektům řešeným na SŠHS a VOŠ Opava v minulých letech najdete na původní verzi www stránek.