NABÍDKA STUDIA

Motto školy "ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA"

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Moderní podobu školy ovlivnilo sloučení dvou škol k 1. 9. 2011, a sice Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, p.o. a Střední školy, Opava, Husova 6, p. o.

Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech, maturitní vzdělání a rovněž vyšší odborné vzdělání.

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším vzdělávacím cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Nabídka studia:

Výuka je realizována v těchto součástech: