Poděkování a pochvaly žákům a zaměstnancům školy

Vzhledem k tomu, že se studenti a zaměstnanci naší školy účastní v rámci praxe celé řady akcí, které vykonávají s profesionálním přístupem. Budeme zveřejňovat od roku 2017 pochvaly, poděkování a uznání organizátorů na této stránce.

Mgr. Martin Ruský,
ředitel školy.

Poděkování
Poděkování pracovišti Terasa za provedenou společenskou akci.(19. 12. 2017)
Divadlo Divadlo
Poděkování za perfektně připravený raut a jeho organizaci 25.11.2017 ve Slezském divadle v Opavě pro Raiffeisen-Leasing, s.r.o. Poděkování za perfektně připravený raut a jeho organizaci 15.12.2017 ve Slezském divadle v Opavě pro Magistrát města Opava
Potravinová banka Volby
Poděkování POTRAVINOVÉ BANKY v OSTRAVĚ za zapojení SŠHS a VOŠ Opava do krajské sbírky potravin. Poděkování Magistrátu města Opavy za pomoc při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny v měsíci říjnu 2017.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování vedení MSK za pomoc při realizaci Dne otevřených dveří" dne 28. září 2017. Poděkování kanceláře tajemníka Magistrátu Města Opavy.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování za pomoc při realizaci akce „Cesty za oponu II“, která se uskutečnila dne 7. 9. 2017 v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě. Poděkování za ubytování na Domově mádeže.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování odbor školství Magistrátu města Opavy. Poděkování Mgr. Lázničkovi a třídě 2.A. - Mateřská škola v Budišově nad Budišovkou akce „Čarodějnický rej“
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Juniorská barmanská soutěž 2017. REGIONÁLNÍ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ, poděkování.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování Armáda Spásy v Opavě. Poděkování studentkám školy od Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování, student Alexend Pistorius. SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO. Pochvalu pro studentky oboru cukrář, pod vedením paní mistrové Marie Ferraraccio.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování za hudební vystoupení, student Matěj Mückstein. Zámek Dolní životice. Poděkování česká společnost AIDS pomoc.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Poděkování studentům školy a zejména paní Dagmar Tomáškové, panu Mgr. Jiřímu Vizauerovi a paní Mgr. Dagmar Paníčkové za vzornou přípravu, organizaci a obsluhu rautu.
Poděkování patří také kuchařkám za přípravu pohoštění, poněvadž veškeré výrobky byly velice chutné a lahodily oku. Statutární město Opava.
Pochvala žákyním učebního oboru Kadeřník.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Dny odborných dovedností - poděkování žákům oboru Cukrář a mistrové Marie Ferraraccio. Vedení Obchodní akademie v Opavě. Poděkování kolektivu zaměstnanců a studentů za ochotu, vstřícnost a štědrost při sbírce. Potravinová banka Ostrava z.s.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Deutsch ist SUPER! - poděkování žákům SŠHS a VOŠ Opava a také Mgr. Michaele Kryšpínové za přípravu a realizaci celé akce. Vedení Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Poděkování žákům školy a paní Dagmar Tomáškové za profesionální přístup při přípravě a realizaci rautu. Miroslav Novák - hejtman Moravskoslezského kraje.
Pochvalné dopisy Pochvalné dopisy
Mladý průvodce 2016 - poděkování organizátorů Restaurace Zelený jelen - poděkování vedení, zaměstnancům a studentům. Mgr. Pavel Kroutil