ŠKOLA +++

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

  • Název projektu: Škola+++
  • Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006942
  • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2017
  • Začátek realizace projektu: 31. 8. 2019

Projekt Škola +++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních aktivit formou doučování a fiktivní firmy. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

Projekt Škola+++ je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografie