PROSPĚCH STUDENTA (ŽÁKA) - IS BAKALÁŘI

Informační systém bakaláři využívají všechny typy studia ke zveřejnění prospěchu žáků a studentů.