PROJEKT Škola2+++

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II

  • Název projektu: Škola2+++
  • Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015639
  • Začátek realizace projektu: 1. 9. 2019
  • Konec realizace projektu: 31. 8. 2021

Projekt Škola2+++ podporuje osobnostně profesní růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce pedagogů a odborníků z praxe.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem je realizována pomocí extrakurikulárních a rozvojových aktivit formou doučování, klubů pro žáky a projektových dnů. V rámci projektu poskytuje škola, zejména žákům ohrožených školním neúspěchem, pomoc prostřednictvím školního asistenta.

Projekt Škola2+++ je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografie