Složení školské rady – střední škola

 • Mgr. Kamil Ferik - předseda, zvolen 3. 10. 2017
 • Ing. Vladislava Lichnovská - místopředseda, zvolena 3. 10. 2017
 • Ing. Markéta Heraltová - člen, jmenována od 1. 3. 2015
 • Daniel Jašek - člen, jmenován od 1. 3. 2015
 • Jan Rehanek - člen, zvolena 16. 12. 2019
 • Kristýna Šimečková - člen, zvolena 10. 10. 2017

Složení školské rady – vyšší odborná škola

 • Ing. Petr Janík – předseda, zvolen 20. 11. 2017
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – místopředsedkyně, zvolena 9. 1. 2017
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2017
 • Ing. Werner Bernatík, Ph.D. – člen, jmenován od 1. 9. 2017
 • Jan Keclík - člen, zvolen 9. 1. 2017
 • Michal Maceček - člen, zvolen 20. 11. 2017

Dokumenty školské rady VOŠ