Složení školské rady – střední škola

 • Mgr. Marcela Rymlová - předsedkyně, zvolena 7. 10. 2014
 • Mgr. Kamil Ferik - místopředseda, zvolen 7. 10. 2014
 • Ing. Markéta Heraltová - – člen, jmenována od 1. 3. 2015
 • Kateřina Grygarová - člen, zvolena 23. 11. 2016
 • Vendula Kotrlová - člen, zvolena 14. 10. 2014
 • Daniel Jašek - člen, jmenován od 1. 3. 2015

Složení školské rady – vyšší odborná škola

 • Ing. Petr Janík – předseda, zvolen 7. 10. 2014
 • Mgr. et Mgr. Eva Hánečková – člen, zvolena 9. 1. 2017
 • prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. – člen, jmenována od 1. 9. 2017
 • Ing. Werner Bernatík, Ph.D. – člen, jmenován od 1. 9. 2017
 • Jan Keclík - člen, zvolen 9. 1. 2017
 • Tomáš Proske - člen, zvolen 14. 10. 2014

Dokumenty školské rady VOŠ