ZMĚNY VE VÝUCE (SUPLOVÁNÍ) - IS BAKALÁŘI

Informační systém bakaláři využívají všechny typy studia ke zveřejnění mimořádných změn ve výuce.