Budova Husova 6

V této budově probíhá teoretická výuka všech tříletých učebních oborů a dvouletého nástavbového studia Podnikání.

Výuka probíhá v budově školy na Husově ulici v Opavě. Pro teoretické vyučování disponuje škola dvanácti učebnami, čtyřmi odbornými učebnami pro výuku informační a komunikační technologie, písemné a elektronické komunikace, zbožíznalství a tělocvičnou s posilovnou.

Virtuální prohlídka budovy - (klikněte kurzorem do mapy)

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Interiéry - Husova 6

Třídy Třídy Třídy Třídy Chodba Chodba Chodba Chodba