Součásti školy

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, zajišťuje žákům komplexní přípravu – teoretické i praktické vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní služby široké veřejnosti a to především v oblasti gastronomie, odívání, vlasové kosmetiky a obchodu. Je též členem oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme vhodné podmínky pro studium, včetně individuálního vzdělávacího plánu. Díky pestré struktuře oborů mají žáci možnost přestupu na jiný obor. Pro absolventy učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Absolventi naší školy také nacházejí dobré uplatnění na trhu práce a to i v zahraničí.

Budovy SŠHŠ a VOŠ Opava umístění na mapy.cz

Kliknutím na odkaz přejdete na server www.mapy.cz s přesným umístěním objektu

Virtuální prohlídky školních budov

Kliknutím na odkaz přejdete na virtuální prohlídku jednotlivých školních budov.