Učební obor 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava - Kateřinky, Partyzánská 5.

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti zemědělskopotravinářského odvětví při výrobě cukrářských, popřípadě cukrovinkářských výrobků. Obsah je zaměřen na znalost terminologie, chemického složení a vlastnosti surovin používaných ve výrobě cukrářských výrobků. Znalost posouzení kvality surovin, uplatnění zásad racionální výživy. Schopnost vypočítat základní receptury pro výrobu, ovládání technologických postupů a norem při výrobě. Esteticky ztvárnit cukrářský výrobek. Během studia lze absolvovat specializované kurzy modelace čokolády, příprava minidezertů a soutěže zaměřené na cukrářskou výrobu.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání cukrář – cukrářka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti potravinářského sektoru, zejména v cukrářské, případě cukrovinkářské výrobě
(v menších a středně velkých cukrárnách i hotelích). Uplatnění nalezne také v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků.

ikona PDFŠkolní vzdělávací plán obor CUKRÁŘ od 1. 9. 2018.

Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6