Učební obor 65-51-H/01
KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - zaměření Číšník

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA,
Opava - Kateřinky, Partyzánská 5;
a v jiných podnicích veřejného stravování v Opavě

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout uchazečům základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na techniku obsluhy v zařízeních veřejného stravování, přípravu a obsluhu slavnostních hostin, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz odbytových středisek, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Během studia lze absolvovat specializované kurzy, např. baristický kurz – příprava kávy, kurz znalců vína, barmanský kurz. Tyto kurzy jsou nad rámec standardního vyučování, a proto je uchazeč platí.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání číšník – servírka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v pozici zaměstnance. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - zaměření Kuchař

Praktická výuka: vlastní zařízení školy – restaurace a cukrárna TERASA, Opava - Kateřinky, Partyzánská 5
a jídelna ZELENÝ JELEN, Opava, náměstí Svobody 2;
a v jiných podnicích veřejného stravování v Opavě

Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na přípravu pokrmů teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků v návaznosti na moderní technologické způsoby přípravy jídel a osvojení si základních předpokladů pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Zároveň získají základní znalosti z oblasti obsluhy. Během studia lze absolvovat specializované kurzy, např. kurz studené kuchyně, kurz znalců vína, carvingový kurz – vyřezávání zeleniny a ovoce, barmanský kurz. Tyto kurzy jsou nad rámec standardního vyučování, a proto je uchazeč platí.

Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kuchař – kuchařka. Plně se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v pozici zaměstnance a po nezbytném zapracování i podnikatele.

Školní vzdělávací plán oboru Kuchař-číšník pro 1. ročník se zaměřením:

Školní vzdělávací plán oboru Kuchař-číšník pro 2. ročník se zaměřením:

Školní vzdělávací plán oboru Kuchař-číšník pro 3. ročník se zaměřením:

Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6 Husova 6