Úvodní informace k učebním oborům

Na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v budově na Husově ulici se vyučují tříleté učební obory zakončené závěrečnými zkouškami a vydáním výučního listu.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola na pracovišti Husova 6, Opava, zajišťuje žákům komplexní přípravu – teoretické i praktické vyučování. Kromě vzdělávacích aktivit škola poskytuje komplexní služby široké veřejnosti a to především
v oblasti gastronomie, vlasové kosmetiky a obchodu. Je též členem oborových asociací. Žáci se v průběhu studia účastní vzdělávacích exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a sportovních akcí; mohou také soutěžit v regionálních, krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme vhodné podmínky pro studium, včetně individuálního vzdělávacího plánu. Díky pestré struktuře oborů mají žáci možnost přestupu na jiný obor. Pro absolventy učebních oborů škola nabízí dvouleté nástavbové studium v oboru Podnikání zakončené maturitní zkouškou. Absolventi naší školy také nacházejí dobré uplatnění na trhu práce a to i v zahraničí.

Husova 6 Husova 6 Husova 6