VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 4. kolo

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky, denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

ikona PDFInformace o vzdělávání v 1. ročníku vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019

ikona PDFVyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu v denní a kombinované formě pro školní rok 2018/2019

Denní a kombinovaná forma vzdělávání (rekapitulace):

Denní a kombinovaná forma vzdělávání 5. kolo
Termín zaslání přihlášek 26. 10. 2018
Termín dodání podkladů 26. 10. 2018
Přijímací řízení 30. 10. 2018

Přehled počtu studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2010-2017:

rok 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Počet studentů 261* 211* 193* 179* 147* 113* 95* 70*
Počet absolventů 37* 29* 33* 37* 27* 23* 21* -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.