Seznam přijatých uchazečů ve 3.kole přijímacího řízení VOŠ

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, denní formy vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky, denní formy vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

ikona PDFInformace pro 1. ročník denní formy vzdělávacích programů 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu a 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - 4. kolo (přihlášky do 12. 10. 2017)

v souladu s § 93 a §94 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění

ikona PDF Vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, pro školní rok 2017/2018 -4. kolo.

Denní vzdělávání (rekapitulace):

Denní vzdělávání 4. kolo
Termín zaslání přihlášek 12. 10. 2017
Termín dodání podkladů 13. 10. 2017
Přijímací řízení 13. 10. 2017

Další plánovaná kola přijímacího řízení 5. kolo do 27. 10. 2017.

Přehled studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2005-2016:

rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Počet studentů 239* 261* 211* 193* 179* 147* 113* 95*
Počet absolventů 50 37* 29* 33* 37* 27* 23* -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.