KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 bylo uzavřeno.

Přehled počtu studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2010-2017:

rok 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Počet studentů 261* 211* 193* 179* 147* 113* 95* 70*
Počet absolventů 37* 29* 33* 37* 27* 23* 21* -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.