VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 - 5. kolo

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 5. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 5. kole přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky, denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

ikona PDFInformace o vzdělávání v 1. ročníku vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu

Přehled počtu studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2011-2018:

rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Počet studentů 211* 193* 179* 147* 113* 95* 70* 71
Počet absolventů 29* 33* 37* 27* 23* 21* 10 -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.