Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání připravuje studenty na výkon náročných povolání v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Během vzdělávání studenti získají znalosti o fungování tržní ekonomiky a jednotlivých ekonomických subjektů, zvládnou problematiku právních vztahů v rozsahu daném vzdělávacím programem, poznají podstatu a způsob využívání informačních systémů a technologií. Speciální znalosti a dovednosti zahrnují problematiku cestovního ruchu, jeho řízení a tvorby rozvojových regionálních produktů, resp. řízení hotelového provozu, základy logistiky hotelu, marketingu a propagace.

Nezbytnou kvalifikací je aktivní znalost cizích jazyků, komunikativní dovednosti, flexibilita a kreativita. Po úspěšně složeném absolutoriu získají absolventi neakademický titul diplomovaný specialista, užívaný za jménem ve zkratce 'DiS.'. Vyšší odborné vzdělávání je nabízeno v prezenční (denní) a kombinované formě vzdělávání.

Vybavení školy

  • Přednáškové sály 4
  • Učebny výpočetní techniky 2 / 40 PC
  • Seminární učebny 9
  • Knihovna 1 190 svazků
  • Odborné učebny 3 (cestovní ruch, GASTROSTUDIO)

Ocenění získaná v celostátních soutěžích

  • PROFI GO 2013, soutěž o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu 3. místo Zdeňka Matějčková, Kristýna Hendrychová a Magdaléna Švestková.
  • 2013 - PROFI GO 2013, devatenáctý ročník soutěže talentů pro cestovní ruch v Brně 1. místo Hana Sonnková.

Fotografie Fotografie Fotografie

Účast VOŠ v národních a nadnárodních vzdělávacích projektech

  • Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.1.00/32.0041 Modernizace výuky gastronomie, hotelnictví a turismu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt ukončen.
  • Projekt č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt probíhá.

VOŠ se zapojila jako jeden z partnerů do společného programu EQUAL organizovaného firmou DC VISION - Jedná se o projekt zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin ve vybraných oblastech. Prioritou tohoto projektu je rozvoj podnikání specifického sektoru cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve venkovských a podhorských oblastech s převážně zemědělskou výrobou a vysokou mírou nezaměstnanosti.

Informační systém Bakaláři:

BAKALARI

Ve výuce využíváme tento software:

HORES
STOVKA
FIDELIO